Xerocomus parasiticus

Aizsargājama suga

Parazītiskā samtbeka

LV konstatēta 1903

 
 

Foto: I. Dāniele

Foto: D. Meiere

Šī sīkā samtbeka parazitē uz cietpūpēžu (Scleroderma spp.) augļķermeņiem, parasti vairākas
uz viena cietpūpēža. Pašlaik Latvija zināmas tikai divas puslīdz regulāri ražojošas atradnes:
viena Usmas ezera Moricsalā (attēlā augšā), otra pie Medemu purva Pierīgā (attēlā apakšā).
2018. gadā pamanīta arī atradne Jelgavas novada Valgundes pagasta ziemeļaustrumu stūrī.


site stats