"LATVIJAS TRIFEĻU DĀRZI"

Apvienība "Latvijas Trifeļu dārzi" ir Latvijas Mikologu biedrības struktūrvienība, kuras mērķis - pētīt ēdamo trifeļu audzēšanas iespējas Latvijā un sekmēt šo iespēju īstenošanu. Apvienības vadītāja ir Diāna Meiere. Pirmie trifeļu dārzi ierīkoti pirms dažiem gadiem, un tiek pacietīgi gaidīta pirmā raža.

 

Ierīkoti Latvijas pirmie trifeļu dārzi

Pēdējos gados Latvijā ir ienākusi jauna eksperimentāla lauksaimniecības nozare, proti, pazemes sēņu - trifeļu audzēšana. Šobrīd Latvijā ir aptuveni 20 dārzi, kuros aug ar vasaras jeb Burgundijas trifeles (Tuber aestivum syn. Tuber uncinatum) sēņotni inokulēti kociņi - ozoli, lazdas, liepas un citi. Pats lielākais dārzs ir aptuveni 1 ha liels ar vairākiem simtiem stādu. Vairāki trifeļu dārzu īpašnieki apvienojušies un izveidojuši apvienību "Latvijas Trifeļu dārzi", kura šobrīd ir Latvijas Mikologu biedrības sastāvdaļa.

Lai sagaidītu izaugam dārzā trifeles, ir jāpaiet vismaz 7-8 gadiem. Tā kā pirmais dārzs ir iestādīts 2008. gadā, bet lielākā daļa - vairākus gadus vēlāk, tad pirmā raža vēl nav sagaidīta.

Abi foto: D. Meiere

Divi no pirmajiem Latvijā ierīkotajiem trifeļu dārziem. Pirmajai ražai drīz jābūt...

Cits trifeļu audzēšanas projekts Latvijā

Līdzās "Latvijas Trifeļu dārziem", kurš ir pamatos vietējs projekts, Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (LATLIT) ietvaros tiek realizēts vēl cits projekts - „Trifeļu sēņu izpēte un zemnieku un universitāšu sadarbības tīkla veidošana” (TRUFFLE). Projekta vadošā organizācija ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vairāk informācijas sk. projekta TRUFFLE Tīmekļa vietnē.

Latvijā atrastās savvaļas trifeles (2012, 2015)

2012.g. septembrī Cēsu novadā kādā piemājas dārzā tika atrastas savvaļā izaugušas trifeles, tiesa, ne no tām sugām, kuras Francijā un Itālijā audzē lielā apjomā komerciālos nolūkos.

Foto: D. Meiere

Nedaudz vairāk informācijas sk. portāla APOLLO ziņā "Cēsu novadā atrastas savvaļā augošas trifeles".

♦ ♦ ♦

2015.g. augustā Rēzeknes novadā pie kādas lauku mājas tika atrastas ēdamās, pat diezgan vērtīgās baltās cūktrifeles (Choiromyces meandriformis), turklāt izmēros gana iespaidīgas.

Foto: D. Meiere

Vairāk informācijas skatiet mūsu vietnes sadaļā "Aktualitātes!".

Trifeļu sugu nosaukumi latīniski un latviski

Tuber aestivum Vitt.

Tuber brumale Vitt.

Tuber melanosporum Vitt.

Tuber puberulum Ed. Fisch.

Tuber rapaeodorum Tul.

Tuber rufum Pico ex Fr.

Tuber rutilum Hesse

vasaras trifele

ziemas trifele

melnā trifele

sīkā trifele

rutku trifele

rudā trifele

dzeltensarkanā trifele

Choiromyces meandriformis Vitt.

baltā cūktrifele

 

site stats