Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 T 

 
 

Trametes gibbosa (Pers.) Fr.

garenporu tauriņpiepe

Trametes hirsuta (Wulfen:Fr.) Pilat

sarainā tauriņpiepe

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et  Ryvarden

dzeltenā tauriņpiepe

Trametes pubescens (Schumach.:Fr.) Pilat

pūkainā tauriņpiepe

Trametes suaveolens L.:Fr.

smaržīgā tauriņpiepe

Trametes versicolor (L.:Fr.) Pilat

raibā tauriņpiepe

Trechispora mollusca (Pers.:Fr.) Liberta

Gliemežu trehispore

Trichaptum abietinum (Dicks.:Fr.) Ryvarden

egļu violetpiepe

Trichaptum fusco-violaceum (Fr.) Ryvarden

tumšā violetpiepe

Tyromyces chioneus (Fr.:Fr.) P. Karst.

sniegbaltā sierpiepe

Tyromyces fissilis (Berk. et  M.A. Curtis) Donk

izstieptā sierpiepe

Tyromyces wynnei (Berk. et  Broome) Donk

Vinejas sierpiepe

site stats