Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 S 

 
 

Schizopora paradoxa (Fr.) Donk

maldinošā šķeltpiepe

Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. et  Pouz.

sīkā baltene

Skeletocutis carneogrisea A. David

pelēkā baltene

Skeletocutis lenis (P. Karst.) Niemela

gludā baltene

Skeletocutis nivea (Jungh.) J. Keller

sniegbaltā baltene

Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns

smirdīgā baltene

Skeletocutis stellae (Pilat) J. Keller

zvaigžņu baltene

Spongipellis delectans (Peck) Murrill

smalkā sūkļpiepe

Skeletocutis subincarnata (Peck) J. Keller

gaišā baltene

Spongipellis spumeus (Sowerby:Fr.) Pat.

mīkstā sūkļpiepe

Stromatoscypha fimbriata (Pers.:Fr.) Donk

skropstainā kausainīte

site stats