Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 R 

 
 

Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden

košā cietpore

site stats