Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 P 

 
 

Pachykytospora tuberculosa (Fr.) Kotl. et  Pouz.

nelīdzenā rožaine

Perenniporia medulla-panis (Jacq.:Fr.) Donk

baltā slāņpiepe

Perenniporia subacida (Peck) Donk

biezā slāņpiepe

Phaeolus schweinitzii (Fr.:Fr.) Pat.

Šveinica filcene

Phellinus alni (Bondartzev) Parmasto

alkšņu cietpiepe

Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk

egļu cietpiepe

Phellinus conchatus (Pers.) Quel.

ieliektā cietpiepe

Phellinus ferreus (Pers.) Bourd. et Galzin

rūsas cietpiepe

Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot

tumšbrūnā cietpiepe

Phellinus ferruginosus (Schrad.:Fr.) Bourdot et Galz.

brūnā cietpiepe

Phellinus igniarius (L.:Fr.) Quel.

parastā cietpiepe,
neīstā posapiepe

Phellinus laevigatus (Fr.) Bourdot et Galz.

gludā cietpiepe

Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst.

melnā cietpiepe

Phellinus nigrolimitatus  (Romell) Bourdot et Galzin

melnsvītras cietpiepe

Phellinus pini (Thore.:Fr.) Ames

priežu cietpiepe

Phellinus pomaceus (Pers.) Maire

augļukoku cietpiepe

Phellinus populicola Niemela

milzu cietpiepe

Phellinus punctatus (Fr.) Pilat

pelēkā cietpiepe

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot et  Galz.

ozolu cietpiepe

Phellinus tremulae (Bond) Bond et  Boris.

apšu cietpiepe

Phellinus viticola (Schwein. in Fr.) Donk

sārtā cietpiepe

Phylloporia ribis (Schumach.:Fr.) Ryvarden

jāņogu cietpiepīte

Physisporinus sanguinolentus (Alb. et  Schwein.:Fr.) Pilat

asinsarkanā mitrumpiepe

Physisporinus vitreus (Pers.:Fr.) P. Karst.

caurspīdīgā mitrumpiepe

Piptoporus betulinus (Bull.:Fr.) P. Karst.

brūnā bērzupiepe

Polyporus arcularius Batsch:Fr.

arkas kātiņpiepe

Polyporus badius (Pers.:S.F.Gray) Schwein.

kastaņbrūnā kātiņpiepe

Polyporus brumalis Pers.:Fr.

ziemas kātiņpiepe

Polyporus ciliatus Fr.

skropstainā kātiņpiepe

Polyporus melanopus Sw.:Fr.

tumšā kātiņpiepe

Polyporus squamosus Huds.:Fr.

zvīņainā kātiņpiepe

Polyporus tuberaster Jacq.:Fr.

bumbuļa kātiņpiepe

Polyporus umbellatus Fr.

čemurainā kātiņpiepe, čemurainā čemurene

Polyporus varius Fr.

mainīgā kātiņpiepe

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk

liesmainā egļpiepe

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.:Fr.) P. Karst.

parastā cinobrpiepe

site stats