Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 L 

 
 

Laetiporus sulphureus (Bull.:Fr.) Murrill

parastā sērapiepe

Lenzites betulina (Fr.) Fr.

bērzu lapiņpiepe

Leptoporus mollis (Pers.:Fr.) Quel.

maigā mīkstpore

site stats