Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 I 

 
 

Inonotus dryadeus (Pers.:Fr.) Murrill

driādu spulgpiepe

Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill

ozolu spulgpiepe

Inonotus nodulosus (Fr.) Pil.

mezglainā spulgpiepe

Inonotus obliquus (Fr.:Fr.) Pilat

melnā spulgpiepe
(sterilā forma: čaga)

Inonotus radiatus (Sowerby:Fr.) P. Karst.

alkšņu spulgpiepe

Inonotus rheades (Pers.) Bondartzev et Singer

apšu spulgpiepe

Irpex lacteus (Fr.:Fr.) Fr.

piena grābeklene

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.:Fr.) P. Karst.

melnā samtpiepe

site stats