Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 H 

 
 

Hapalopilus croceus (Fr.) Donk

košā zeltpore

Hapalopilus nidulans (Fr.:Fr.) P. Karst.

parastā zeltpore

Hapalopilus salmonicolor (Berk.et Curtis) Pouz.

laškrāsas zeltpore

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

sakņu piepe

site stats