Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 G 

 
 

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

parastā plakanpiepe

Ganoderma lucidum (Curtis:Fr.) P. Karst.

lakas plakanpiepe

Ganoderma resinaceum Boud.

sveķainā plakanpiepe

Gloeophyllum abietinum (Bull.:Fr.) P. Karst.

egļu sētaspiepe

Gloeophyllum odoratum (Wulfen:Fr.) Imazeki

smaržīgā sētaspiepe

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen:Fr.) P. Karst.

parastā sētaspiepe

Gloeophyllum trabeum (Fr.) Murrill

rievotā sētaspiepe

Gloeoporus dichrous (Fr.:Fr.) Bres.

divkrāsu plānpiepe

Gloeoporus taxicola (Pers.:Fr.) Gilb. et  Ryvarden

purpura plānpiepe

Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) Gray

daivainā čemurene

site stats