Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 D 

 
 

Daedalea quercina L.:Fr.

korķainā ozolpiepe

Daedaleopsis confragosa (Bolton:Fr.) J. J. Schroet.

parastā labirintpiepe

Datronia mollis (Sommerf.:Fr.) Donk

parastā datronija

Datronia stereoides (Fr.) Ryvarden

blīvā datronija

Dichomitus campestris (Quel.) Domanskiet Orlicz

parastā lazdupiepe

Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domanski

iedzeltenā diplomitopore

Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. et  Ryvarden

Lindblada diplomitopore

site stats