Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 C 

 
 

Ceriporia purpurea (Fr.) Donk

purpura smalkpiepe

Ceriporia excelsa (Lund.) Parm.

zaļganā smalkpiepe

Ceriporiopsis aneirina (Sommerf.:Fr.) Domanski

apšu smalkpiepīte

Ceriporiopsis mucida (Pers.:Fr.) Gilb. et  Ryvarden

pelējuma smalkpiepīte

Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. et Ryvarden

zaļganā smalkpiepīte

Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domanski

sveķainā smalkpiepīte

Cerrena unicolor (Bull.:Fr.) Murrill

vienkrāsas cerēna

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et  Pouz.

ziemeļu klimakociste

Coltricia perennis (L.:Fr.) Murrill

viengadīgā sausene

Coriolopsis trogii (Berk. in Trog) Domanski

krāšņā sarene

site stats