Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

 A 

 
 

Abortiporus biennis (Bull.:Fr.) Singer

divgadīgā šķeltpore

Albatrellus confluens (Fr.:Fr.) Kotl. et  Pouz.

kopaugošā aitpiepe

Albatrellus ovinus (Schaeff.:Fr.) Kotl. et Pouz.

parastā aitpiepe

Antrodia albida (Fr.:Fr.) Donk

bālā antrodija

Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden

biezā antrodija

Antrodia gossypina (Speg.) Ryvarden

kokvilnas antrodija

Antrodia macra (Sommerf.) Niemela

lielā antrodija

Antrodia malicola (Berk. et Curtis) Donk

ābeļu antrodija

Antrodia mellita Niemela et Pentt.

medainā antrodija

Antrodia pulvinascens (Pilat) Niemela

spilvenveida antrodija

Antrodia ramentacea (Berk. et Br.) Donk

mizas antrodija

Antrodia serialis (Fr.:Fr.) Donk

rindu antrodija

Antrodia sinuosa (Fr.:Fr.) P. Karst.

viļņainā antrodija

Antrodia vaillantii (DC.:Fr.) Ryvarden

Vailanta antrodija

Antrodia xantha (Fr.:Fr.) Ryvarden

dzeltenā antrodija

Antrodiella citrinella Niemela et Ryvarden

citrondzeltenā antrodīte

Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niem.

Hēnela antrodīte

Antrodiella semisupina (Berk.et Curtis) Ryvarden

bērzu antrodīte

Aporium caryae (Schwein.) Teix. et  Rogers

Kāriju aporija

site stats