Latvijā konstatētās sēņu sugas

PIEPES

Papildinājumi  A-Z 

 
 

Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar

baltdzeltenā egļpiepe

site stats