Latvijā konstatētās sēņu sugas

PŪPĒŽU SĒNES

 A-Z 

 
 

Astraeus hygrometricus
sin. A. stellatus

(Pers.)Morgan
(Scop.) E.Fischer

 

laikzvaigzne

Bovista nigrescens

Pers.:Pers.

melnējošais

pūpēdītis

Bovista plumbea

Pers.:Pers.

svinpelēkais

pūpēdītis

Calvatia excipuliformis

(Scop.:Pers.)Perdeck

kātainais

zaķpūpēdis

Calvatia utriformis

(Bull.:Pers.)Jaap

parastais

zaķpūpēdis

Clathrus ruber

Pers.

sarkanā

tīklene

Crucibulum laeve
sin. C. vulgare

(Huds.)Kambly
Tul.

parastā

piestenīte

Cyathus olla

Batsch: Pers.

gludā

kausenīte

Cyathus striatus

(Huds.)Willd.

svītrainā

kausenīte

Dictyophora duplicata*

(Bosc.)E.Fischer

divkāršā

plīvurene

Disciseda bovista

(Klotzsch)P.Henn.

pūpēdīšu

bļodenīte

Endoptychum agaricoides
sin. Secotium agaricoides

Czern.
(Czern.)Hollos

cepurainais

stabiņpūpēdis

Gautieria otthii
sin. G. graveolens

Trog sensu Pilat
auct.

smaržīgā

gotjērija

Geastrum campestre*

Morg.

raupjā

zemeszvaigzne

Geastrum coronatum
sin.
G. limbatum

Pers.
Fr.

apmalotā

zemeszvaigzne

Geastrum fimbriatum
sin. G. sessile

Fr.
(Sow.)Pouz.

skropstainā

zemeszvaigzne

Geastrum fornicatum

(Pers.)Hook.

velves

zemeszvaigzne

Geastrum kotlabae

V. Staněk

Kotlaba

zemeszvaigzne

Geastrum minimum

Schw.

sīkā

zemeszvaigzne

Geastrum pectinatum

Pers.

sekstainā

zemeszvaigzne

Geastrum quadrifidum

Pers.

vainagotā

zemeszvaigzne

Geastrum rufescens

Pers.

rūsganā

zemeszvaigzne

Geastrum schmidelii
sin. G. nanum

Vittadini
Pers.

Šmidela
pundura

zemeszvaigzne

Geastrum striatum

DC.

svītrainā

zemeszvaigzne

Geastrum triplex
sin. G. indicum

Jungh.
(Klotzsch)St.Rauschert

biezstaru

zemeszvaigzne

Hydnotrya tulasnei

Berk. et Br.

Tilāna

zemesriekstene

Hymenogaster vulgaris

Tul. & Tul. s.l.

parastais

plēvpūpēdis

Hysterangium separabile
sin. H. clathroides

Zeller
Vitt. sensu Hesse

smirdošais

astpūpēdis

Langermannia gigantea

(Batsch:Pers.)Rostk.

milzu

apaļpūpēdis

Lycoperdon echinatum

Pers.:Pers.

ežu

pūpēdis

Lycoperdon foetidum

Bon.

smirdošais

pūpēdis

Lycoperdon perlatum
 
sin.  L. gemmatum

Pers.:Pers.
Batsch

kārpainais

pūpēdis

Lycoperdon pyriforme

Schaeff.:Pers.

bumbieru

pūpēdis

Lycoperdon umbrinum

Pers.:Pers.

brūnais

pūpēdis

Melanogaster ambiguus

(Vitt.)Tul.

šaubīgais

zemespūpēdis

Melanogaster broomeanus
sin. M. variegatus

Berk. ex Tul.
auct.

raibais

zemespūpēdis

Mutinus caninus*

Fr.

suņu

mutīne

Mutinus ravenelii

(Berk. et Curt.)
E.Fischer

Ravenela

mutīne

Nidularia denudata

Fr. et Nordholm

kailā

ligzdenīte

Phallus hadriani

Vent.:Pers.

Hadriāna

zemestauki

Phallus impudicus

L.:Pers.

parastie

zemestauki

Rhizopogon luteolus

Fr.

iedzeltenais

jumjupūpēdis

Rhizopogon roseolus

(Corda)Th.M.Fr.

iesārtais

jumjupūpēdis

Scleroderma citrinum

Pers.

parastais

cietpūpēdis

Scleroderma bovista

Fr.

brūnais

cietpūpēdis

Scleroderma verrucosum

(Bull.):Pers.

kārpainais

cietpūpēdis

Sphaerobolus stellatus

Tode:Pers.

zvaigžņu

lodmete

Trichaster melanocephalus

Czern.

milzu

skropstzvaigzne

Tulostoma brumale
sin. T. mammosum

Pers.:Pers.
Fr.

ziemas

kātpūpēdis

Tulostoma fimbriatum

Fr.

skropstainais

kātpūpēdis

* Drošu ziņu par šīs sugas atrašanu Latvijā pagaidām nav

Saraksta sākumversiju sastādījis Edgars Vimba

Pēdējās izmaiņas ieviestas 06.02.2013

site stats