Latvijā konstatētās sēņu sugas

CEPURĪŠU SĒNES

 S 

 
 
Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk. melnā zvīņbeka
Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr.) Singer egļu čiekursēne
Strobilurus stephanocystis (Hora) Singer pūšļainā čiekursēne
Strobilurus tenacellus (Pers.: Fr.) Singer priežu čiekursēne
Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.)Quél. zaļā virpainīte
Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel baltrobainā virpainīte
Stropharia albonitens (Fr.) P. Karst. spožbaltā virpainīte
Stropharia coronilla (Bull.: Fr.)Quél. vainaga virpainīte
Stropharia cyanea (Bull.) Tuomikoski zilganā virpainīte
Stropharia hornemannii (Fr.: Fr.) S. Lundell & Nannf Hornemana virpainīte
Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Quél. puslodes virpainīte
Stropharia umbonatescens (Peck.) Sacc. iedzeltenā virpainīte
Suillus aeruginascens (Opat.) Snell. lipīgā sviestbeka
Suillus bovinus (L.: Fr.) Roussel govju sviestbeka
Suillus cothurnatus var. hiemalis zābakotā sviestbeka
Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J. S. Presl purva sviestbeka
Suillus granulatus (L.: Fr.) Roussel graudainā sviestbeka
Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Singer zeltainā sviestbeka
Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel parastā sviestbeka
Suillus placidus (Bonord.) Singer gaišā sviestbeka
Suillus variegatus (Sowerby: Fr.) Kuntze priežu sviestbeka

site stats