Latvijā konstatētās sēņu sugas

CEPURĪŠU SĒNES

 R 

 
 
Ramicola centunculus (Fr.: Fr.) Watl. sīksporu ramikola
Ramicola haustellaris (Fr.: Fr.) Watl. lipīgā ramikola
Ramicola sumptuosa (Orton) Watl. rievotā ramikola
Rhizopogon obtextus (Spreng.) Rauschert iedzeltenais jumjupūpēdis
Rhizopogon roseolus (Corda) Th.Fr.: Fr. iesārtais jumjupūpēdis
Rhodocybe nitellina (Fr.: Fr.) Raithel. spožā sārtgalve
Rhodocybe truncata (Schaeff.) Singer & Bon nošķeltā sārtgalve
Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Maire vēdekļa sārtaine
Rickinella fibula (Bull.: Fr.) Raithel. sprādzes rikinella
Rickinella setipes (Fr.: Fr.) Raithel. sarainā rikinella
Ripartites serotinus Einhellinger atvasaras krastaine
Ripartites tricholoma (Alb.& Schwein.: Fr.) P. Karst. pūkaiņu krastaine
Rozites caperata (Pers.: Fr.) P. Karst. cirtainā čigānene
Russula acrifolia Romagn. sīvlapiņu bērzlape
Russula adulterina Fr. raženā bērzlape
Russula adusta Fr. tumšā bērzlape
Russula aeruginea Lindbl.: Fr. zilzaļā bērzlape
Russula albonigra Krombh. melnbaltā bērzlape
Russula alutacea (Pers.: Fr.) Fr. ādasdzeltenā bērzlape
Russula amethystina Quél. ametista bērzlape
Russula amoenides Romagn. krāšņā bērzlape
Russula amoenipes Romagn. skaistkāta bērzlape
Russula anthracina Romagn. sārtlapiņu bērzlape
Russula aquosa Leclair ūdeņainā bērzlape
Russula atropurpurea Krombh. purpurmelnganā bērzlape
Russula atrorubens Romagn. sarkanmelnā bērzlape
Russula aurantiaca Schaeff. oranžsārtā bērzlape
Russula aurata (With.)Fr zeltainā bērzlape
Russula azurea Bres. zilā bērzlape
Russula badia Quél. purpurbrūnā bērzlape
Russula barlae (Schaeff.) Fr. Barla bērzlape
Russula brevipes Peck. īskāta bērzlape
Russula brunneoviolacea Crow. brūnvioletā bērzlape
Russula caerulea (Pers.) Fr. ss. Cke. paugura bērzlape
Russula carminea Schaeff. ss. Blum. karmīna bērzlape
Russula cessans Pers. ss. Romagn. vēlā bērzlape
Russula chamaeleontina Fr. hameleona bērzlape
Russula chlorantha Zv. ap. Schaeff zaļdzeltenā bērzlape
Russula chloroides Krombh. mentola bērzlape
Russula cicatricata Romagn. rētainā bērzlape
Russula claroflava Grove Mlz.-Zv. dzeltenā bērzlape
Russula consobrina Fr. kūmu bērzlape
Russula cremeoavellanea Singer ss. J. Blum p. p. krēmkrāsas bērzlape
Russula cyanoxantha (Sch) Fr. violetzaļā bērzlape
Russula decolorans Fr. mainīgā bērzlape
Russula delica Fr. baltā bērzlape
Russula densifolia (Secr.) ss. Romagn ciešlapiņu bērzlape
Russula duportii Phill. Duporta bērzlape
Russula elaeodes Bres. ss. Romagn. olīvbrūnā bērzlape
Russula emetica Fr. sīvā bērzlape
Russula exalbicans (Secr.) Melzer. bālējošā bērzlape
Russula faginea Romagn. dižskābaržu bērzlape
Russula farinipes Romell ap. Britzelm. miltu bērzlape
Russula fellea Fr. žults bērzlape
Russula firmula Schaeff. stingrā bērzlape
Russula foetens Fr. smirdīgā bērzlape
Russula fragilis (Fr.: Pers.) Fr. trauslā bērzlape
Russula fusconigra M. M. Moser. melnbrūnā bērzlape
Russula fuscorubroides Bon. ērkšķogu bērzlape
Russula gracillima Schaeff. smalkā bērzlape
Russula graveolens Romell smakojošā bērzlape
Russula grisea (Pers.: Secr.) Fr. ss. Gillet pelēkā bērzlape
Russula heterophylla (Fr.) Fr. dažādlapiņu bērzlape
Russula integra L.: Fr. ss. Mre veselā bērzlape
Russula ionochlora Romagn. vijolīšu bērzlape
Russula laeta Schaeff. košā bērzlape
Russula laurocerasi Mlz.-Zv. maigā mandeļu bērzlape
Russula lepida Fr. cinobrsarkanā bērzlape
Russula lilacea Singer sarkanvioletā bērzlape
Russula lundelli Singer Lundella bērzlape
Russula luteotacta Rea dzeltējošā bērzlape
Russula luteoviridans Mart. ss. Melzer & Zvara ķivuļa bērzlape
Russula mairei Singer Maira bērzlape
Russula melitoides Romagn. medainā bērzlape
Russula messospora Singer oranžsarkanā bērzlape
Russula nauseosa (Pers.: Fr.) ss. Bres. pretīgā bērzlape
Russula nigricans (Bull.) Fr. melnganā bērzlape
Russula nitida ss. Schaeff. spožā bērzlape
Russula norvegica Reid. norvēģu bērzlape
Russula ochroleuca (Pers.) Fr. okerdzeltenā bērzlape
Russula odorata Romagn. smaržīgā bērzlape
Russula olivaceoviolascens Gillet olīvvioletā bērzlape
Russula olivascens Pers. ss. Bres. olīvzaļganā bērzlape
Russula paludosa Britzelm. purva bērzlape
Russula pectinatoides Peck. (ss. Singer) ķemmveida bērzlape
Russula pelargonia Niolle ss. Romagn. pelargoniju bērzlape
Russula persicina Krombh.: Mlz.-Zv. persiku bērzlape
Russula pruinosa Velen apsarmotā bērzlape
Russula pseudointegra Arn.& Gor. rūgtenā bērzlape
Russula pseudoromelli J. Blum tīklsporu bērzlape
Russula puellaris Fr. vaska bērzlape
Russula pumila Pouz.& Massart pundura bērzlape
Russula purpurata Bres. ss. Crow. purpura bērzlape
Russula queletii Fr. Kelē bērzlape
Russula raoultii Quél. Raulta bērzlape
Russula rhodella Gilberd. sārtā bērzlape
Russula rhodopoda Zvara liesmainā bērzlape
Russula rivulicola Routs. & Vauras urdziņu bērzlape
Russula rosea Quél. rožsārtā bērzlape
Russula roseicolor J. Blum rožainā bērzlape
Russula roseipes Bres. rožkāta bērzlape
Russula rubra Krombh. sarkanā bērzlape
Russula rutila Romagn. iesarkanā bērzlape
Russula sanguinea (Bull.) Fr. asinssarkanā bērzlape
Russula sardonia Fr. zeltasaru bērzlape
Russula sericatula Romagn. zīdainā bērzlape
Russula sororia (Fr.) Romagn. ss. Boud. siera bērzlape
Russula sphagnophila Singer ss. M. Bon sūnu bērzlape
Russula subcompacta Britzelm. ss. Crow. bronzas bērzlape
Russula subfoetens (Fr.) Smith. vājsmirdīgā bērzlape
Russula torulosa Bres. druknā bērzlape
Russula transiens (Singer) Romagn. pārejas bērzlape
Russula turci Bres. jodoforma bērzlape
Russula unicolor ss Romagn. vienkrāsas bērzlape
Russula urens Romagn. pasūrā bērzlape
Russula velenovskyi Melzer & Zvara Velenovska bērzlape
Russula versicolor Schaeff. dažādkrāsu bērzlape
Russula vesca Fr. plankumainā bērzlape
Russula veternosa Fr. ss. Schaeff. miega bērzlape
Russula vinosa Lindbl. vīnsarkanā bērzlape
Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn vīnbrūnā bērzlape
Russula vinososordida Routs. & Vauras netīrā bērzlape
Russula violacea Quél. ss. Romagn. violetā bērzlape
Russula virescens (Schaeff.) Fr. zaļā bērzlape
Russula vitellina (Pers.: Fr.) Fr. oldzeltenā bērzlape
Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. siļķu bērzlape

site stats