Latvijā konstatētās sēņu sugas

CEPURĪŠU SĒNES

 M 

 
 
Macrocystidia cucumis (Pers.: Fr.) R. Heim. gurķu makrocistīdija
Macrolepiota excoriata (Schaeff.: Fr.) Wasser sēnalainā dižsardzene
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer paugurainā dižsardzene
Macrolepiota nympharum (Kalchbr.) Wasser meiteņu dižsardzene
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer lielā dižsardzene
Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer sarkstošā dižsardzene
Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Singer zaru vītenīte
Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. garkāta vītene
Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. vairoga vītene
Marasmius bulliardii Quél. Bujāra vītene
Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Cooke & Quél. zābakotā vītene
Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr. lapu vītene
Marasmius graminum (Libert) Berk. zāļu vītene
Marasmius limosus (Boud.) Quél. dūksnāja vītene
Marasmius lupuletorum (Weinm.) Bres. dzeltenīgā vītene
Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr.  pļavas vītene
Marasmius prasiosmus (Fr.: Fr.) Fr. smirdošā vītene
Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr. riteņu vītene
Marasmius scorodonius (Fr.: Fr.) Fr. ķiploku vītene
Marasmius tremulae Velen apšu vītene
Marasmius wynnei Berk. & Broome Vinneja vītene
Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl.& Pouzar platlapu dāldersēne
Melanoleuca brevipes (Bull.: Fr.) Pat. īskātiņa melnbaltene
Melanoleuca cognata (Fr.) Konr.& Maubl. pavasara melnbaltene
Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.) Pat. rievkātiņa melnbaltene
Melanoleuca melaleuca (Pers.: Fr.) Maire non ss.  Kühner parastā melnbaltene
Melanoleuca microcephala (P. Karst.) Metrod. sīkgalvas melnbaltene
Melanoleuca polioleuca (Fr.)  Kühner & Maire dažādveida melnbaltene
Melanoleuca strictipes (P. Karst.) Metrod. stīvkātiņa melnbaltene
Melanoleuca stridula (Fr.) Singer non ss. Lange bumbuļkātiņa melnbaltene
Melanoleuca subalpina (Britz.) Bresinsky & Stangl. kalnu melnbaltene
Melanoleuca subbrevipes Metrod. mazkātiņa melnbaltene
Melanoleuca turrita (Fr.) Singer torņa melnbaltene
Melanophyllum eyrei (Mass.) Singer zaļā košlapīte
Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.) Kreisel sarkanā košlapīte
Melanotus philipsii (Berk. & Broome) Singer Filipsa melnule
Micromphale foetidum (Sowerby: Fr.) Singer smirdošā dobumsēnīte
Micromphale perforans (Hoffm.: Fr.) Gray skuju dobumsēnīte
Mycena abramsii (Murr.) Murill. Abramsa sēntiņa
Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. adatu sēntiņa
Mycena adonis (Bull.: Fr.) Gray adonisa sēntiņa
Mycena aetites (Fr.) Quél. pelēklapiņu sēntiņa
Mycena alba (Bres.)  Kühner baltā sēntiņa
Mycena amicta (Fr.)Quél. greznā sēntiņa
Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. zeltmalu sēntiņa
Mycena capillaripes Peck. slaidkāta sēntiņa
Mycena capillaris (Schum.: Fr.) P. Kumm. pavediena sēntiņa
Mycena chlorantha (Fr.: Fr.) P. Kumm. zaļganā sēntiņa
Mycena cinerella P. Karst. pelēkā sēntiņa
Mycena citrinomarginata Gillet. dzeltenmalu sēntiņa
Mycena clavicularis (Fr.) Gillet. stīgas sēntiņa
Mycena cyanipes Godey zilkāta sēntiņa
Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray stiepīgā sēntiņa
Mycena filopes (Bull.: Fr.) P. Kumm. smalkā sēntiņa
Mycena flavoalba (Fr.) Quél. dzeltenbaltā sēntiņa
Mycena flavoalba (Fr.) P. Karst. ziedu sēntiņa
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Gray ķiveres sēntiņa
Mycena galopus (Pers.: Fr.) P. Kumm. pienainā sēntiņa
Mycena haematopus (Pers.: Fr.) P. Kumm. asins sēntiņa
Mycena hiemalis (Retz.) Quél. vēlā sēntiņa
Mycena inclinata (Fr.) Quél. noliektā sēntiņa
Mycena laevigata (Lasch: Fr.) Quél. gludā sēntiņa
Mycena latifolia (Peck) A. H .Smith platlapiņu sēntiņa
Mycena leptocephala (Pers.): Fr. Gillet pelēkā sēntiņa
Mycena lohwagii Singer Lovaga sēntiņa
Mycena longipes Murill garkāta sēntiņa
Mycena maculata P. Karst. plankumainā sēntiņa
Mycena megaspora Kauffman dižsporu sēntiņa
Mycena metata (Fr.: Fr.) P. Kumm. brūnsārtā sēntiņa
Mycena mirata (Peck) Sacc. mizas sēntiņa
Mycena niveipes (Murill) Murrill pavasara sēntiņa
Mycena nucicola Huijsm. riekstu sēntiņa
Mycena olivaceomarginata (Masee) Massee auzu sēntiņa
Mycena pelianthina (Fr.) Quél. brūnvioletā sēntiņa
Mycena polygramma (Bull.: Fr.) Gray rievainā sēntiņa
Mycena pseudocorticola Kühner zilganā sēntiņa
Mycena pterigena (Fr.: Fr.) P. Kumm. paparžu sēntiņa
Mycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm. dzidrā sēntiņa
Mycena purpureofusca (Peck.) Sacc. purpurbrūnā sēntiņa
Mycena renati Quél. Renātes sēntiņa
Mycena rorida (Scop.: Fr.) Quél. gļotkāta sēntiņa
Mycena rosea (Bull.) Gramberg sārtā sēntiņa
Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. rožainā sēntiņa
Mycena rubromarginata (Fr.: Fr.) P. Kumm. sarkanmalu sēntiņa
Mycena sanguinolenta (Alb.& Schwein. : Fr.) P. Kumm. sarkanjoslu sēntiņa
Mycena stipata Maas Gest & Schwobel sārmainā sēntiņa
Mycena strobilicola J. Favre & Kühner čiekuru sēntiņa
Mycena stylobates (Pers.: Fr.) P. Kumm. paliktņa sēntiņa
Mycena tintinnabulum (Fr.) Quél. ziemas sēntiņa
Mycena viridimarginata Karst. zaļmalu sēntiņa
Mycena viscosa Maire   lipīgā sēntiņa
Mycena vitilis (Fr.) Quél. pelēkbrūnā sēntiņa
Mycena vulgaris (Pers.) : Fr.) P. Kumm. parastā sēntiņa
Mycena xantholeuca # Kühner dzeltenā sēntiņa
Mycena zephira (Fr.: Fr.) P. Kumm. zefīra sēntiņa

site stats