Latvijā konstatētās sēņu sugas

CEPURĪŠU SĒNES

 G 

 
 
Galerina camerina (Fr.) Kühner velves ķiverene
Galerina clavata (Velen)  Kühner vālīšu ķiverene
Galerina cuspidata A. H. Smith smailā ķiverene
Galerina gibbosa Favre kuprainā ķiverene
Galerina hypnorum (Schrank: Fr.)  Kühner zaļsūnu ķiverene
Galerina marginata (Batsch) Kühner apmalotā ķiverene
Galerina mniophila (Lasch)  Kühner sūnu ķiverene
Galerina mycenoides (Fr.) Kühner sēntiņu ķiverene
Galerina nana (Petri)  Kühner pundura ķiverene
Galerina nybergii A. H.. Smith Nīberga ķiverene
Galerina pallida (Pilat) Horak & Moser bālā ķiverene
Galerina paludosa (Fr.)  Kühner purva ķiverene
Galerina pumila (Pers.: Fr.) M. Lange ex Singer zemā ķiverene
Galerina salicicola Orton vītolu ķiverene
Galerina sideroides (Bull.)  Kühner gļotainā ķiverene
Galerina sphagnorum (Pers.: Fr.) Kühner sfagnu ķiverene
Galerina tibiicystis (Atk.)  Kühner galvainā ķiverene
Galerina triscopa (Fr.)  Kühner stumbru ķiverene
Galerina uncialis (Britzelm.)  Kühner hipnu ķiverene
Galerina unicolor (Vahl.: Fr.) Singer vienkrāsas ķiverene
Gerronema postii (Fr.) Singer Posta geronēma
Gerronema prescotii (Weinm.) Redhead Preskota geronēma
Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) eglaines zeltkāte
Gomphidius roseus (Fr.) rožsārtā zeltkāte
Gymnopilus decipiens (W. G. Sm.) Orton mānīgā liesmene
Gymnopilus fulgens (Favre & Maire) Singer sfagnu liesmene
Gymnopilus hybridus (Sowerby: Fr.) Maire bastarda liesmene
Gymnopilus penetrans (Fr.: ) Murill raiblapiņu liesmene
Gymnopilus picreus (Pers.: Fr.) P. Karst. tumšbrūnā liesmene
Gymnopilus sapineus (Fr.: ) Maire skujkoku liesmene
Gymnopilus spectabilis (Weinm.: Fr.) A. H. Sm. ievērojamā liesmene
Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Sacc. alkšņu zobiņbeka
Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.)Quél. kastaņu smilšbeka
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.)Quél. rudzupuķu smilšbeka

site stats