Latvijā konstatētās sēņu sugas

CEPURĪŠU SĒNES

 F 

 
 
Fayodia maura (Fr.) Singer ogļu fajodija
Flammulaster gracilis (Quél.) Watling slaidā liesmenīte
Flammulaster limulatus (Fr.) Watling ss. Orton dūkstu liesmenīte
Flammulaster muricatus (Fr.: Fr.) Watling mūru liesmenīte
Flammulina fennae Bas baltā ziemene
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer samtainā ziemene

site stats