SĒŅU SUGU SARAKSTI

Šajos sarakstos mēģināts apkopot visas Latvijā puslīdz droši konstatētās makroskopisko sēņu sugas. Jaunais Latvijas bazīdijsēņu saraksts joprojām ir galīgās pieslīpēšanas stadijā un tiks laists klajā vēlāk. Pašlaik pieejami vecie saraksti, kuri pamatojas uz agrāko gadu materiāliem, taču ir nedaudz papildināti.

 

Latvijā konstatētās bazīdijsēnes

Saraksts šobrīd (2021.g. aprīlis) vēl aizvien ir pēdējās pieslīpēšanas stadijā


Latvijā konstatētās cepurīšu sēnes

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Saraksts atbilst Latvijas cepurīšu sēņu (Agaricales s.l.) konspektam, ko sastādījusi Inita Dāniele un 
kurš izdots 2002. gadā. Vēlāk, saskaņojot ar autoru, sarakstā ir ieviestas dažas niecīgas korekcijas.

Provizoriskie papildinājumi A–Z

Papildinājumā ietvertas dažas sugas no tām, kuras Latvijā pirmo reizi konstatētas līdz 2014. gadam.


Latvijā konstatētās asku sēnes

Provizoriskais saraksts A–Z

Saraksta sākotnējo versiju sastādījis Dr. biol. emer. Edgars Vimba 2013. gadā.
Turpmākajos gados saraksts nedaudz papildināts, ik reizi saskaņojot ar autoru.


Latvijā konstatētās pūpēžu sēnes

Provizoriskais saraksts A–Z

Saraksta sākotnējo versiju sastādījis Dr. biol. emer. Edgars Vimba 2013. gadā.


Latvijā konstatētās piepes

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Saraksts atbilst Latvijas piepju konspektam, kuru sastādījusi Diāna Meiere un kurš izdots 2002. gadā.
Sugu latviskie nosaukumi apstiprināti ZA Terminoloģijas komisijas Botānikas apakškomisijā 2002. gadā.

Provizoriskie papildinājumi A–Z

Papildinājumā ietvertas dažas sugas no tām, kuras Latvijā pirmo reizi konstatētas līdz 2014. gadam.


Latvijā konstatētās citas sēnes

Saraksta aizmetnis A–Z

Saraksta aizmetnī ir iekļautas sugas, kuras līdz 2014. gadam ir Latvijā kaut kādā ziņā aktualizējušās.

site stats