SĒŅU SUGU SARAKSTI

Šajos sarakstos mēģināts apkopot visas Latvijā puslīdz droši konstatētās makroskopisko sēņu sugas. Jaunākais (2018.gada) bazīdijsēņu saraksts vēl ir galīgās pieslīpēšanas stadijā un tiks laists klajā vēlāk. Pašlaik pieejami vecie saraksti, kuri pamatojas uz agrāko gadu materiāliem, taču ir nedaudz papildināti.

 

Latvijā konstatētās bazīdijsēnes

Saraksts šobrīd (2019.g. janvāris) vēl aizvien ir pēdējās pieslīpēšanas stadijā


Latvijā konstatētās cepurīšu sēnes

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Saraksts atbilst Latvijas cepurīšu sēņu (Agaricales s.l.) konspektam, kuru sastādījusi Inita Dāniele un
kurš izdots 2002. gadā. Vēlāk, saskaņojot ar autoru, sarakstā ir ieviestas dažas niecīgas korekcijas.

Provizoriskie papildinājumi A–Z
 

Latvijā konstatētās asku sēnes

Provizoriskais saraksts A–Z

Saraksta sākotnējo versiju sastādījis Dr. biol. emer. Edgars Vimba 2013. gadā.
Turpmākajos gados saraksts nedaudz papildināts, ik reizi saskaņojot ar autoru.


Latvijā konstatētās pūpēžu sēnes

Provizoriskais saraksts A–Z

Saraksta sākotnējo versiju sastādījis Dr. biol. emer. Edgars Vimba 2013. gadā.


Latvijā konstatētās piepes

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Saraksts atbilst Latvijas piepju konspektam, kuru sastādījusi Diāna Meiere un kurš izdots 2002. gadā.
Sugu latviskie nosaukumi apstiprināti ZA Terminoloģijas komisijas Botānikas apakškomisijā 2002. gadā.

Provizoriskie papildinājumi A–Z
 

Latvijā konstatētās citas sēnes

Saraksta aizmetnis A–Z

Saraksta aizmetnī ir iekļautas sugas, kuras pēdējos gados ir Latvijā kaut kādā aspektā aktualizējušās.

site stats