SĒŅU GRĀMATAS

Lai gan mūsdienās daždažādas informācijas iegūšanai, tajā skaitā - par sēnem, aizvien lielāka loma ir gobālajam Tīmeklim, kā arī viedtelefonu aplikācijām, joprojām tiek lietotas arī parastās sēņu grāmatas. Šajā pārskatā iekļautas Latvijā izdotās sēņu grāmatas, kuras nav kļuvušas par bibliogrāfisku retumu.

 
 
ISBN 978-9984-07-751-2 ISBN 978-9984-45-943-1

Inita Dāniele, Diāna Meiere
Lielā Latvijas sēņu grāmata

Latvijas Dabas muzejs,
Karšu izdevniecība Jāņa sēta
2020

Grāmatā ir precīzā un viendabīgā stilā aprakstītas un ar fotogrāfijām ilustrētas 738 sēņu sugas, kādas sastopamas Latvijā, bet īsi, dažos vārdos ir raksturota vēl virkne tādā vai citādā ziņā līdzīgu sēņu sugu. Grāmatas ievadā ir īsumā izklāstīti mikoloģijas pamatjēdzieni, sniegta pamatinformācija par sēņu sugu aizsardzību, sēņu audzēšanu u.c., ir raksturotas sēņu morfoloģiskās grupas un ģintis. Savukārt beigās ir atrodami  ģinšu nosaukumu rādītāji un ieteikumi papildu informācijas iegūšanai par sēnēm - drukātā literatūra un uzticami Tīmekļa resursi.

Edgars Vimba. Sēnes ir visur
LU Akadēmiskais apgāds, 2015

Šī nebūt nav rokasgrāmata tīri "gastronomiskam" sēņotājam, kuram galvenā interese ir ievākt labi daudz dažādu ēdamo sēņu, pie reizes neiemetot grozā arī kādu indīgu. Tā ir satura ziņā daudzšķautņaina grāmata par sēņu valstību kopumā, ar akcentu uz Latvijā sastopamo šīs valstības daļiņu. No vienas puses, grāmata uzrakstīta vienkāršā un dzīvā valodā, no otras puses,  ir zinātniski korekta un precīza, ar konkrētiem faktiem bagāta. Tajā ir pavisam 39 nodaļas ar daždažādu tematiku – no "Cik sēņu sugu atrasts Latvijā" un "Sēne – migrants" līdz "Daži neparasti saindēšanās gadījumi ar sēnēm", "Sēnes aug arī Rīgā" un "Ko tik neraksta par sēnēm", kā arī īss terminu skaidrojums un 31 krāsaina ilustrācija. [Anotācija no portāla senes.lv.]

   
ISBN 978-9984-22-283-7 ISBN 978-9984-37-915-9

Tomass Lesoe. Sēnes
Zvaigzne ABC, 2002

Inita Dāniele. Sēnes Latvijā
(Latvijas mazā enciklopēdija)
Zvaigzne ABC, 2007

   
ISSN 1407-4338 ISBN 210-0000-00-192-7

Edgars Mūkins u.c. Sēnes
Latvijas Mediji, 2020

Tematiskais žurnāls sērijas "Padoms rokā" ietvaros. Tā sadaļas:
 ● Noderīgi akcenti sēņu valstības pazīšanai (Edgars Mūkins)
 ● Interesanti par sēnēm (pēc Edgara Vimbas publikācijām)
 ● Sēnes veselībai un gardai maltītei (Eva Kataja; S&V Ošiņi)

Edgars Vimba u.c. Sēņošana
Lauku Avīze, 2010

"Lauku avīzes" tematiskā avīze (žurnāla formātā / apjomā). Sadaļas:
 ● Sēņu pasaule
 ● Sēņotāja gudrības
 ● Sēnes maltītēs

 
ISBN 978-9934-0-2185-5 ISBN 9984-37-648-6

Helmūts & Renāte Grīnerti
Sēnes
Zvaigzne ABC

Šellija Evansa, Džefrijs Kibijs
Sēnes
Zvaigzne ABC

 

site stats