SĒŅU GRĀMATAS

Lai gan mūsdienās daždažādas informācijas iegūšanai, tajā skaitā - par sēnem, aizvien lielāka loma ir gobālajam Tīmeklim, kā arī viedtelefonu aplikācijām, joprojām tiek lietotas arī parastās sēņu grāmatas. Šajā pārskatā iekļautas Latvijā izdotās sēņu grāmatas, kuras nav kļuvušas par bibliogrāfisku retumu.

 
 
Par un ap sēnēm vispār - Sēņotāja rokasgrāmatas - Sēņu grāmatas bērniem
     
ISBN 978-9984-45-943-1 ISBN 978-9984-22-283-7 ISBN 978-9984-37-915-9

Edgars Vimba. Sēnes ir visur
LU Akadēmiskais apgāds, 2015

Šī nebūt nav rokasgrāmata tīri "gastronomiskam" sēņotājam, kuram galvenā interese ir ievākt labi daudz dažādu ēdamo sēņu, pie reizes nepaķerot arī kādu indīgu. Tā ir satura ziņā daudzšķautņaina grāmata par sēņu valstību kopumā, un ar akcentu uz Latvijā sastopamo šīs valstības daļiņu. No vienas puses, grāmata ir uzrakstīta vienkāršā un dzīvā valodā, no otras puses, ir zinātniski korekta un precīza, ar konkrētiem faktiem bagāta. Tajā ir pavisam 39 nodaļas ar daždažādu tematiku - no "Cik sēņu sugu atrasts Latvijā" un "Sēne - migrants" līdz "Daži neparasti saindēšanās gadījumi ar sēnēm", "Sēnes aug arī Rīgā" un "Ko tik neraksta par sēnēm", kā arī īss terminu skaidrojums un 31 krāsaina ilustrācija. [Anotācija no portāla senes.lv.]

Tomass Lesoe. Sēnes
Zvaigzne ABC, 2002

Inita Dāniele. Sēnes Latvijā
  (Latvijas mazā enciklopēdija) Zvaigzne ABC, 2007

     
ISBN 210-0000-00-192-7    

Edgars Vimba. Sēņošana
Lauku avīze, 2010

 

 

Sadaļas tālāka veidošana ir pārtraukta

 

site stats