Phallus hadriani

Aizsargājama suga

Hadriāna zemestauki

LV konstatēta 1922

 
 

Foto: R. Matrozis

Hadriana zemestauki, atšķirībā no parastajiem (Phallus impudicus), aug tieši nabadzīgā augsnē, visbiežāk jūrmalas kāpu smiltīs.

Foto: I. Dāniele

Hadriāna zemestauku "kāts" ar smirdīgo "cepurīti" izaug no "olas", kura, atšķi-
rībā no parasto zemestauku (Phallus impudicus) "olas", ir iesārta, nevis balta.


site stats