MIKOLOĢISKĀS PUBLIKĀCIJAS

Šīs sadaļas sarakstos apkopotas Latvijas mikologu zinātniskās un populārzinātniskās publikācijas līdz 2002. gadam, bet izlases kārtībā - arī ārzemju literatūra par sēnēm laikposmā līdz 2002. gadam. Pašlaik saraksti tiek pakāpeniski papildināti ar mūsdienu publikācijām.

 

Latvijas mikologu zinātniskās publikācijas:

A D I M P U V

Latvijas mikologu populārzinātniskās publikācijas:

A D I K L P R S V Rus

Ārzemju literatūra par sēnēm:

A B C K M N R
 

Latvijas mikologu zinātniskās publikācijas

A

Avota I. 1997. Retas cepurīšu sēņu sugas Augšdaugavā. Daba un muzejs. Rīga. 6 lpp.

Avota I. 1996. Latvijai jaunas cepurīšu (Agaricales s.l.) sēņu sugas Dabas muzeja fondos. Daba un muzejs. Rīga, 8-10.

Avota I. 1995. Latvijai jaunas cepurīšu sēņu sugas Daugavpils apkārtnē. DPU DIVIC informatīvais biļetens Nr.8.

Avota I. 1995. Cepurīšu sēnes Markavas izziņas takā. DPU DIVIC informatīvais biļetens Nr.8, 9.

Avota I., Eipure M. 1995. Jaunas aizsargājamo sēņu atradnes Latvijā 1989.-1993. gadā. DPU DIVIC informatīvais biļetens Nr.9.

Avota I. 1994. Fungi new for Latvia from National Park of Gauja. (1991.-1992) Daba un muzejs. Rīga.

Avota I., Krastiņa I. 1994. New species of Fungi in Latvian mycoflora (1984 - 1992.) Daba un muzejs. Rīga.

Avota I. 1993. Retas sēņu sugas Ilgu un Daugavpils apkārtnē LDPAB DPI organizācijas informatīvais biļetens. Nr.6.

Avota I. 1992. Agaricales rindas sēņu sugas Riča ezera apkārtnes un Silenes meža kompleksajā dabas liegumā. LDPAB DPI organizācijas informatīvais biļetens. Nr.2.

D

Dāniele I., Krastiņa I. 2002. Latvijas cepurīšu sēņu (Agaricales s.l.) konspekts. Latvijas veģetācija, 5, 43-174.

Daniele I., Meiere D. 2001. New species of fungi included in the List of protected species of Latvia. Acta Biologica universitatis Daugavpilensis, V 1, No. 1, Daugavpils, 54 –57.

I

Irbe I, Karadelev M. 2010. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja koka celtņu mikoloģiskā izpēte. LLU Raksti, 23 (318), 103-116.

Irbe I, Andersone I., Andersons B. 2010. Koksnes trupes sēņu un krāsojošo sēņu daudzveidība un izplatība Latvijas ēkās. LLU Raksti, 23 (318), 91-102.

Irbe I. 2007. Sēņu bojājumi koksnē. – Koks būvniecībā. – STILUS, Rīga, 217. -227. lpp.

Irbe I. 2001. Brūnās trupes sēņu destruktīvā iedarbība uz lignocelulozi. Apskats. LLU Raksti, 4, 23-34 lpp.

Irbe I., Andersone I., Andersons B., Chirkova J. 2001. Use of 13C NMR, sorption and chemical analyses for characteristics of brown-rotted Scots pine. International Biodeterioration & Biodegradation, 47, p. 37-45.

Irbe I., Andersone I., Andersons B. 2001. Distribution of the true dry rot fungus Serpula lacrymans in Latvia. Folia Cryptogamica Estonia, 38, p. 9-12.

Irbe I. 2001. Brūnās trupes sēņu destruktīvā iedarbība uz lignocelulozi. Apskats. LLU Raksti, 4, 23-34 lpp.

M

Meiere D. 2002. Latvijas piepju konspekts. Latvijas veģetācija, 5, 7-41. lpp.

P

Piterāns A., Vimba E. 1996. Latvijas Sarkanā grāmata. Sēnes un ķērpji. Bioloģijas institūts. 1-202. lpp.

U

Urbonas V., Kalamees K., Lukin V. 1986. Conspectus florum Agaricalium fungorum (Agaricales s. l.) Lithuaaniae, Latviae et Estoniae. Vilnius "Mokslas”.

V

Vinnere, O., Fatehi, J., Wright, S.A.I., & Gerhardson, B. 2002. The causal agent of anthracnose of Rhododendron in Sweden and Latvia. Mycological Research 106(1):60-69.

Vimba E., Poldmaa K. 1997. Milesina, a rust genus new for Estonia. Folia Cryptogamica Estonica. Fasc.-31 - p.- 31.

Vimba E. 1997. Mycological studies of the Latvian coast of the Baltic sea and the gulf of Rīga. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 51 No.5/6, pp.234-240.


Latvijas mikologu populārzinātniskās publikācijas

A

Avota I. 1997. Sēņu grāmata. 70 lpp.

Avota I. 1996. Sēne, kura pelnījusi vislielāko uzmanību. Dabas un Vēstures kalendārs 1997. Rīga, Zinātne.

Avota I. 1995. Bīstamā līdzība. Rīga, Gandrs.

Avota I., M. Eipure 1994. Pētījumi par sēnēm Latvijas Dabas muzejā. Dabas un Vēstures kalendārs. Rīga, Zinātne.

Amoliņš A. 1992. Bērzlapes. Rīga, Avots.

Avota I. 1990. Latvijas aizsargājamās sēnes. Latvijas Dabas muzejs, Rīga.

D

Dāniele I. 2002. Sēņu valsts pētnieka ikdiena. Vides Vēstis. Oktobris.

Dāniele I. 2002. Sēņu avīze II. Lauku Avīzes izdevums.

I

Irbe I. 2013. Gada sēne 2013 – īstā mājassēne jeb brants. Daba un vēsture 2014. Rīga, Zinātne. 128 -130. lpp.

Irbe I. 2008. Sēnes ēkās. Vides vēstis, Nr. 3, 52.–55. lpp.

Iesalniece L., Vimba E. 2002. Materiāli par Slīteres rezervāta afilloforālēm. Retie augi. Rīga. 95.-99. lpp.

Irbe I. 2000. Branta postījumi būvēs. Agrotops. Nr. 6, 58-60. lpp.

Irbe I. 1999. Īstā mājas sēne – brants. Vide un Laiks. Nr. 4, 29-31. lpp.

K

Kluša J. 2014. Neparastā sēņošana. Vides Vēstis, rudens, 32.-37.lpp.

Kluša J. 2014. Atklāta jauna sēņu suga - irbuļu milnene. Vides Vēstis, pavasaris, 14.-17.lpp.

Kluša J. 2013. Gļotsēniskā daudzveidība. Vides Vēstis, rudens, 38.-41. lpp.

Kalamēs K., Vimba E. 1985. Jauni Slīteres rezervāta mikofloras dati. Mežrūpniecība un Mežsaimniecība. Nr.1. 33.-38. lpp.

L

Lesoe T., 2002. Sēnes. Rīga, Zvaigzne.

Latvijas sēnes F. E. Štolla akvareļos. 2001. Rīga

Lūkins V., Vimba E. 1989. Sēnes. Rīga, Zinātne. 56 lpp.

Limbēna R., Vimba E. 1985. Jauna milzu skropstzvaigznes - Trichaster melanocephalus Czern. Atradne. Retie augi un dzīvnieki. 23.-24. lpp.

Lūkins V. 1984. Pūkaines. Rīga. 176 lpp.

Lūkins V. 1981. Mušmires un atmatenes. Rīgā. 101 lpp.

Lūkins V. 1979. Pienaines. Rīgā. 85 lpp.

Lūkins V. 1978. Bekas. Rīga. 68 lpp.

Lūkins V. 1973. Bērzlapes. Rīga. 71lpp.

Lūkins V. 1965. Augstāko sēņu augļķermeņu toksīni un sēņu apraksti. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība. 4.: 10.-17. lpp.

Lūkins V. 1965. Mikorizas sēnes. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība. 2.: 34.-41. lpp.

Lūkins V. 1964. Mikorizas sēnes un to nozīme meža atjaunošanā. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība. 1.: 21.-22. lpp.

Lūkins V. 1964. Mikorizas sēnes. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība. 2.: 27.-30. lpp.

Lūkins V. 1964. Mikorizas sēnes. Mežsaimniecība un Mežrūpniecība. 3.: 31.-36. lpp.

P

Pučko A. 1954. Latvijas PSR sēņu noteicējs. Rīga.

R

Raitvirs A., Vimba E. 1983. Pazemes sēnes. Zinātne un Tehnika. Nr.4, 14.-15. lpp.

S

Stoll F. E. 1934. Latvijas sēnes. Rīga.

V

Vimba E. 2001. Sēņu pētījumi LU Botānikas un ekoloģijas katedrā. Latvijas Daba. 15. laidiens. 36.-41.lpp.

Vimba E. 2000. Toverīšu sarkosoma (Sarcosoma globosum) atkal Latvijā. Latvijas Daba. 13. 62.-63.lpp

Vinnere O., Kondratovičs R. 1998. Latvijas brīvdabas rododendru slimības. Dārzs un Drava, 12. 24-27.

Vimba E. 1997. Ienācējs Latvijas sēņu valstī [Par Mutinus ravenelii]. Latvijas daba. 11. laidiens. 24.-27. lpp.

Vimba E. 1985. Arī sēnes Sarkanajā grāmatā. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālas problēmas. Rīga. 18.-22. lpp.

Vimba E., Kundziņš M. 1971: Sēnes. Rīga.

Rus

Вимба Э. 1970. Грибы рода Ramularia Sacc. в Латвийской ССР. Рига. 201 с.

АвотаИ., Вимба Э. 1989. Охраняемые виды грибов. Хорология флоры латвийской ССР. Охраняемые виды грибов и лишайников. - с. 6-26., 42-73.


Ārzemju literatūra par sēnēm

A

Agrios G.N. 1997. Plant Pathology. Academic Press, USA.

Alexopoulos C. J. 1988. Einfürung in die Mykologie. Jena.

B

Brasier, C.M. 1997. Fungal species in practice: identifying species units in fungi. In Species: The Unites of Biodiversity (Claridge, M.F., Dawah, H.A. & Wilson, M.R. eds.). Pp. 135-170.

Bech-Andersen, J. 1995. The Dry Rot Fungus and Other Fungi in Houses. Hussvamp Laboratoriets Forlag, Vejdammen 28, DK-2840 Holte, Denmark

Bon, M. 1988: Pareys Buch der Pilze, Hamburg & Berlin.

Bresinsky, A. 1985: Giftpilze. Stuttgart.

Berger K. 1980. Mykologisches Wörterbuch in 8 Sprachen. Jena.

C

Cetto B. 1974-1984: Der Große Pilzfürer., Bd. 1-4. München etc.

K

Kirk P.M., Cannon P.F., David J.C., & Stalpers J.A. eds. 2001. Ainsworth & Bisby's Dictionary of The Fungi. CAB International, Egham, UK

Kendrick B. 1992. The Fifth Kingdom. Second Edition. Focus Information Group, Inc., PO Box 369, Newburyport MA 01950.

M

Michael E., Hennig B., & Kreisel H. 1975-1985: Handbuch für Pilzfreunde, Band I-V. Jena.

Moser, M. 1978: Die Röhrlinge und Blätterpilze. Jena.

N

Nordic Macromycetes. 1992: Vol.2., Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Helsinki. 1-475.

R

Ryvarden L. Gilbertson R. L. 1993, 1994. Fungiflora. European Polypores. Parts 1,2. Oslo. 1-743.

site stats