LATVIJAS MIKOLOGU BIEDRĪBA

Latvijas Mikologu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies sēņu un ķērpju pētnieki, kā arī tie cilvēki, kuri vienkārši vēlas vairāk uzzināt par šīm skaistajām un noslēpumainajām dzīvajām būtnēm. Latvijas Mikologu biedrība dibināta 2002. gadā. Biedrības goda priekšsēdētājs ir Dr.biol. Edgars Vimba.

 

 

Biedrības biedru galvenās darbības jomas ir:

 ● sēņu un ķērpju daudzveidības izpēte un aizsardzība
 ● sēņu un ķērpju sistemātika, taksonomija
 ● sēņu un ķērpju bioloģija;
 ● sēņu un ķērpju ekoloģija;
 ● patogēno sēņu izpēte lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medicīnā;
 ● mikorizas sēnes;
 ● sēņu audzēšana;
 ● sēņu un ķērpju latvisko nosaukumu izstrāde.

Mūsu galvenais mērķis ir veicināt Latvijas sēņu un ķērpju sugu daudzveidības izpēti un saglabāšanu. Lai īstenotu šo mērķi, ir iecerēts sekmēt biedru pētniecisko darbu, rīkot konferences, seminārus un kursus, sniegt konsultācijas, lasīt referātus par mikoloģiju un lihenoloģiju gan profesionāliem pētniekiem, gan amatieriem, veicināt grāmatu, zinātnisku krājumu, brošūru un citu izglītojoša rakstura izdevumu izdošanu, organizēt ekskursijas un nometnes dabā sēņu un ķērpju iepazīšanai, sadarboties ar citām biedrībām un organizācijām Latvijā un ārpus tās.

Kā atsevišķa struktūrvienība Latvijas Mikologu biedrībā ir iekļauta apvienība "Latvijas Trifeļu dārzi", kuras mērķis ir pētīt ēdamo trifeļu audzēšanas iespējas Latvijā un sekmēt šo iespēju īstenošanu.

Biedrības oficiālais izdevums angļu valodā ir "Mycological Progress". Biedrības oficiālā Tīmekļa vietne ir šī.

Biedrības statūti ir apskatāmi šeit.

Kontaktinformācija

Adrese:  Kr. Barona ielā 4, Rīgā, LV-1712 (Latvijas Dabas muzeja ēkā)
Tālrunis: 67356051 (Diāna Meiere)
E-pasts: mikologu.biedriba@inbox.lv