LATVIJAS SĒŅU FOTOGALERIJA

Latvijā sastopamu sēņu izlases veida fotogalerija (ar akcentu uz tādā vai citādā ziņā zīmīgām sugām).

Sugu zinātniskie nosaukumi un sugu izkārtojums pēc alfabeta fotogalerijā joprojām atbilst vecajai sugu sistemātikai un taksonomijai, kura balstās uz sugu makroskopiskām un mikroskopiskām pazīmēm, nevis uz DNS analīzēm kā jaunā sistemātika un taksonomija.

 
 
Latvijā aizsargājama suga
Latvijā 21.gs. atrasta suga

Protected by law in Latvia
Found in Latvia after Y2K

 
Agaricus
bitorquis

Pilsētas
atmatene
Agaricus
devoniensis

Smiltāju
atmatene
Aleuria
aurantia

Zeltainā
aleirija
Amanita
ceciliae

Čūskādas
makstsēne
Amanita
phalloides

Zaļā
mušmire
Amanita
regalis

Brūnā
mušmire
Amanita
strobiliformis

Bārkstainā
mušmire
Auricularia
mesenterica

Ķidu
ausaine
 
Auriscalpium
vulgare

Parastā
ausenīte
Boletus
appendiculatus

Vārpstkāta
beka
Boletus
calopus

Resnkāta
beka
Boletus
fechtneri

Sudrabainā
beka
Boletus
luridiformis

Pārslainā
beka
Boletus
luridus

Parastā
raganbeka
Boletus
projectellus

Dzīslkāta
beka
Boletus
pulverulentus

Melnējošā
beka
 
Boletus
radicans

Sakņkāta
beka
Boletus
reticulatus

Vasaras
baravika
Byssonectria
terrestris

Zemes
bisonektrija
Calvatia
gigantea

Milzu
apaļpūpēdis
Cantharellus
lutescens

Zeltkāta
gailene
Cantharellus
tubaeformis

Sekstainā
gailene
Clavicorona
pyxidata

Lapukoku
svečtursēne
Climacodon
septentrionale

Ziemeļu
klimakodone
 
Clitocybe
metachroa

Mainīgā
piltuvene
Coniophora
puteana

Brūnā
pagrabsēne
Cordyceps
ophioglossoides

Čūskmēlīšu
milnene
Cortinarius
praestans

Plīvurpūču
tīmeklene
Cyathus
striatus

Svītrainā
kausenīte
Cylindrobasi-
dium evolvens

Viļņainā
paugurpiepe
Cystolepiota
seminuda

Puskailā
graudsardzene
Fistulina
hepatica

Parastā
aknene
 
Fomes
fomentarius

Īstā
posapiepe
Fomitopsis
pinicola

Parastā
apmalpiepe
Galerina
marginata

Apmalotā
ķiverene
Ganoderma
applanatum

Parastā
plakanpiepe
Ganoderma
lucidum

Lakas
plakanpiepe
Geastrum
pectinatum

Sekstainā
zemeszvaigzne
Geastrum
rufescens

Rūsganā
zemeszvaigzne
Geastrum
striatum

Svītrainā
zemeszvaigzne
 
Gloeophyllum
odoratum

Smaržīgā
sētaspiepe
Gloeophyllum
sepiarium

Parastā
sētaspiepe
Gyromitra
sphaerospora

Apaļsporu
bisīte
Gyroporus
lividus

Alkšņu
zobiņbeka
Gyroporus
castaneus

Kastaņu
smilšbeka
Hapalopilus
croceus

Košā
zeltpore
Helvella
corium

Melnais
rumpucis
Helvella
crispa

Krokainais
rumpucis
 
Hericium
clathroides

Zarainā
dižadatene
Heterobasidion
annosum

Sakņu
piepe
Hydnotria
tulasnei

Tilāna
zemesriekstene
Hydnum
repandum

Dzeltenā
kliņģerene
Hypsizygus
ulmarius

Gobu
kokpūkaine
Inonotus
radiatus

Alkšņu
spulgpiepe
Lactarius re-
praesentaneus

Meduszvīņu
krimilde
Leccinum
crocipodium

Dzeltenkāta
lācītis
 
Leccinum
percandidum

Baltā
apšubeka
Leccinum
pseudoscabrum

Neīstā
bērzubeka
Leccinum
versipelle

Dzeltenbrūnā
apšubeka
Lentinellus
cochleatus

Karotes
sīkstenīte
Leucopaxillus
compactus

Trīskrāsu
baltmietene
Leucopaxillus
giganteus

Milzu
baltmietene
Macrolepiota
nympharum

Meiteņu
dižsardzene
Marasmius
wynnei

Vinneja
vītene
 
Melanogaster
broomeanus

Raibais
zemespūpēdis
Melanoleuca
verrucutipes

Kārpainā
melbaltene
Mitrula
paludosa

Purvu
micīte
Mycena
metata

Brūnsārtā
sēntiņa
Mycena
rosella

Rožainā
sēntiņa
Otidea
onotica

Ēzeļu
ausene
Paxillus
involutus

Kailā
mietene
Paxillus
panuoides

Kamoleņu
mietene
 
Peziza
ammophila

Smiltāju
kaussēne
Phaeolepiota
aurea

Zelta
brūnsardzene
Phaeolus
schweinitzii

Šveinica
filcene
Phallus
hadriani

Hadriāna
zemestauki
Phellinus
igniarius

Parastā
cietpiepe
Phellinus
nigrolimitatus

Melnsvītras
cietpiepe
Phellinus
pini

Priežu
cietpiepe
Pholiota
limonella

Citrondzeltenā
zvīnene
 
Phyllotopsis
nidulans

Oranžā
puslocene
Piptoporus
betulinus

Brūnā
bērzupiepe
Polyporus
brumalis

Ziemas
kātiņpiepe
Polyporus
umbellatus

Čemurainā
čemurene
Porphyrellus
porphyrosporus

Raupjā
tumšbeka
Pycnoporus
cinnabarinus

Parastā
cinobrpiepe
Rhizopogon
obtextus

Iedzeltenais
jumjupūpēdis
Rhizopogon
roseolus

Iesārtais
jumjupūpēdis
 
Rhodotus
palmatus

Vēdekļa
sārtaine
Sarcodon
glaucopus

Zilkāta
vēršmēlene
Sarcodon
imbricatus s.l.

Parastā
vēršmēlene
Sarcoscypha
austriaca

Austrijas
agrene
Sarcosoma
globosum

Toverīšu
sarkosoma
Serpula
lacrymans

Īstā
mājassēne
Skeletocutis
amorpha

Sīkā
baltene
Sparassis
crispa

Krokainā
kazbārde
 
Stereum
hirsutum

Sarainā
sīkpiepe
Strobilomyces
strobilaceus

Melnā
zvīņbeka
Suillus
flavidus

Purva
sviestbeka
Suillus
grevillei

Zeltainā
sviestbeka
Suillus
viscidus

Lipīgā
sviestbeka
Trametes
ochracea

Dzeltenā
tauriņpiepe
Trametes
versicolor

Raibā
tauriņpiepe
Tremiscus
helvelloides

Rumpuču skrimslene
 
Trichaster me-
lanocephalus

Milzu skropst-
zvaigzne
Tricholoma
aurantium

Oranžā
pūkaine
Tricholoma
equestre

Parastā
smiltene
Tricholoma
virgatum

Svītrainā
pūkaine
Tubaria
furfuracea

Klijainā
turzene
Volvariella
bombycina

Zīdainā
makstaine
Xerocomus
bubalinus

Bifeļādas
samtbeka
Xerocomus
chrysenteron

Raibā
samtbeka
 
Xerocomus
parasiticus

Parazītiskā
samtbeka
Xerocomus
pruinatus

Grubuļainā
samtbeka
Xerocomus
rubellus

Sarkanā
samtbeka
Xeromphalina
campanella

Zvaniņu
sausdobīte
Xerula
radicata

Sakņkāta
kserula
Xylaria
hypoxylon

Briežu
ksilārija
Xylaria
polymorpha

Daudzveidīgā
ksilārija
Xylobolus
frustulatus

Plaisājošā
rūtaine
 
Choiromyces meandriformis
Baltā cūktrifele
Tuber sp.
Trifele

Foto pēcapstrāde: E. Mūkins, Z. Mūkina
Foto paraksti: E. Mūkins vai foto autors

site stats