Latvijas Mikologu biedrības

BIEDRI

Goda priekšsēdētājs, valde 5 cilvēku sastāvā, revīzijas komisija un aktīvākie biedri

 
 

Goda

priekšsēdētājs

Edgars Vimba

Biedrības valde

Diāna Meiere

Ilze Irbe

Tālis Gaitnieks

Dārta Kļaviņa

Ligita Liepiņa

 

Revīzijas komisija

Ilze Priekule

Biruta Bankina
 
Aktīvie biedri
Vārds,
uzvārds
Specialitāte, intereses Darbavieta e-pasta adrese
Biruta
Bankina
sēnes kā augu (graudaugu, rapša) slimību ierosinātāji; diagnostika un epidemioloģija Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Natālija
Burņeviča
meža fitopatoloģija; sēņu bioloģija, daudzveidība
un ekoloģija
Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silava
Inita
Dāniele
cepurīšu sēnes: izpēte, ekoloģija, aizsardzība Latvijas
Dabas muzejs
Māra
Eipure
sēņu daudzveidība un aizsardzība Latvijas
Dabas muzejs
Tālis
Gaitnieks
Heterobasidion sakņu trupe: bioloģija, izplatība, ierobežošanas iespējas; bioloģiskie preparāti skujkoku celmu aizsardzībai Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silava
Grantiņa
Lelde
sēņu un ķērpju daudzveidība un aizsardzība; sistemātika un taksonomija; bioloģija, ekoloģija; mikorizas sēnes Latvijas Universitāte
Ilze
Irbe
ēku mikoloģija; sēņu bioloģija un ekoloģija Koksnes ķīmijas institūts
Karadelevs
Mitko
sēņu un ķērpju daudzveidība un aizsardzība; sistemātika un taksonomija; bioloģija, ekoloģija; sēnes ēkās Maķedonijas universitātes Dabaszinātņu fakultāte  
Dārta
Kļaviņa
mikorizas sēnes, sēņu daudzveidība un ekoloģija, meža fitopatoloģija Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silava
Ligita
Liepiņa
sēņu daudzveidība; mikorizas sēnes; sēņu
audzēšana
Latvijas Universitāte
Diāna
Meiere
sēņu daudzveidība un aizsardzība; sēņu ekoloģija Latvijas
Dabas muzejs
Juris
Meikšāns
sēņu un ķērpju daudzveidība un aizsardzība; mikorizas sēnes amatieris  
Alīna
Mihailova
sēņu un ķērpju ekoloģija un bioloģija, sēņu patogenitāte, mikorizas sēnes LU Bioloģijas fakultāte
Edgars
Mūkins
sēņu daudzveidība un tās atainošana Tīmeklī;
sēņu ekoloģija; mikoloģisko datu digitalizēšana
amatieris
Sarmīte
Nēgele
koksnes sēnes; sēņu fotografēšana Valkas virsmežniecība,
Mežoles mežniecība
Ansis
Opmanis
sēņu un ķērpju daudzveidība un aizsardzība Sabiedriskais fonds
Dabas retumu krātuve
Katrīna
Ortlova
sēņu un ķērpju daudzveidība, aizsardzība; sistemātika un taksonomija; bioloģija, ekoloģija, mikoriza; fitocenozes un mikocenozes mijiedarbība Latvijas Universitāte, studente
Alfons
Piterāns
ķērpju daudzveidība, aizsardzība, sistemātika, ekoloģija LU Bioloģijas fakultāte
Ilze
Priekule
fitopatoloģija Latvijas Valsts augu aizsardzības un pētniecības centrs
Edgars
Vimba
sēņu daudzveidība un aizsardzība; sēņu bioloģija
un ekoloģija
pensionārs

Jaunie (2011-2012) biedri

Rūta Koluža, Romualds Kolužs, Artis Spulis, Ainārs Valdovskis, Elvijs Kantāns, Jānis Klučnieks, Ieva Druva-Lūsīte

Jaunie (2013-2014) biedri

Julita Kluša, Guntars Tannis, Toms Bernhards

Mirušie biedri

2015. gada jūlijā no mums šķīrās ilggadējā biedre Māra Kilēvica

2011. gada augustā no mums šķīrās ilggadējais biedrs Arnolds Amoliņš

site stats