GADA SĒNE 2012

Rhodotus palmatus

Vēdekļa sārtaine

 
 

Foto: A. Valdovskis

Foto: E. Mūkins

Latvijas Mikologu biedrība par Gada sēni 2012 ir izraudzījusies izcili skaisto, taču arī ļoti reti sastopamo un tāpēc aizsargājamo vēdekļa sārtaini. Brīdī, kad mikologi lēma par gada sugas izvēli, kopš šī sēnes pirmās atrašanas Latvijā bija pagājuši tieši 20 gadi. Vairākus pēdējos gadus tā nebija pie mums manīta, taču pērnruden tika atkal uzieta, konkrēti, kādā gravā Amatas novadā, Gaujas nacionālā parka teritorijā.

Sk. arī Post scriptum lappuses apakšā.


Sugas fotoilustrācijas

Foto: A. Valdovskis

Foto: A. Valdovskis

Divi nākamie foto rāda vienu un to pašu čemuru ar 5 dienu atstarpi (mērogs nedaudz atšķiras).

Foto: A. Valdovskis

Foto: E. Mūkins

Foto: E. Mūkins


Post scriptum

Nepilnā gadu desmitā kopš pasludināšanas par Gada sēni vēdekļa sārtaine ir pamanīta vēl vairākos desmitos vietu, turklāt ne vienā vien novērota ik gadus. Taču vairākums vietu atrodas divās nelielās Gaujas nacionālā parka daļās, kuras pusregulāri apseko, katrs savējo, divi Mikologu biedrības biedri (epizodiski iesaistoties vēl trešajai personai). Turpretim būtiski ārpus šīm divām teritorijām jaunas vēdekļa sārtaines atradnes ir uzietas tikai nedaudzās vietās.


site stats