GADA SĒNE 2010

Hericium clathroides

Zarainā dižadatene

 
 

Foto: D. Meiere

Foto: D. Meiere

Latvijas Mikologu biedrība par Gada sēni 2010 ir izvēlējusies zaraino dižadateni. Šī sēne daudzās valstīs tiek uzskatīta par skaistāko un tās atrašana – par dabas drauga lielāko veiksmi.

Gada sēne pieder pie dižadateņu dzimtas. Sporas tai veidojas uz aptuveni 1 cm garām „adatiņām”, kas izvietotas uz zaraina augļķermeņa. Sēne kopumā pēc dažādu autoru domām atgādina koralli, bet atsevišķās adatiņas – nokarenas lāstekas. Aug uz trupošiem lapu koku stumbriem, gan nokritušiem, gan vēl stāvošiem.

Sēnes izplatība ļoti plaša – tā aug gan Eirāzijā, gan Ziemeļamerikā, taču sastopama nevienmērīgi. Ierakstīta vairāku valstu aizsargājamo sugu skaitā (Lielbritānija, Montenegro, Polija).

Zarainā dižadatene ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā. Zināmas gandrīz 20 atradnes, taču, iespējams, sēne aug vēl daudz kur citur. Tādēļ gaidīsim ziņas par tās atrašanu, ja iespējams, ar sēnes fotogrāfiju. Mikologiem būtu svarīgi zināt tās augšanas vietu, biotopu, kā arī substrātu – uz kādas koku sugas stumbra tā atrasta.

Diāna Meiere,
Latvijas Mikologu biedrība, e-pasts: mikologu.biedriba@inbox.lv

Sk. arī Post scriptum lappuses apakšā.


Sugas fotoilustrācijas

Foto: D. Meiere

Foto: D. Meiere


Post scriptum

Pēc 2010. gada zarainā dižadatene ir atrasta vēl diezgan daudzās vietās, lielākoties - Gaujas nacionālajā parkā. (Taču joprojām nav īstas pārliecības, kā pareizāk būtu jādēvē latviski un latīniski gan veco, gan jauno atradumu suga: koraļļu dižadatene vai zarainā dižadatene, Hericium coralloides vai Hericium clathroides.)


site stats