GADA SĒNE 2009

Heterobasidion annosum

Sakņu piepe

 
 

Foto: T. Gaitnieks

Foto: T. Gaitnieks

Latvijas Mikologu biedrība par Gada sēni 2009 ir izvēlējusies sakņu piepi. Tā ir sastopama visai bieži visā Latvijas teritorijā dažādos mežos. Piepes substrāts ir skujkoku vai retāk – lapu koku stumbru pamatne, celmi vai izgāzti koki. Sēnes augļķermeņi ir daudzgadīgi un attīstās uz saknēm, stumbra lejasdaļas vai kritalu apakšpusē. Dabā tās uzdevums ir koksnē ieslēgto barības vielu noārdīšana un atgriešana vielu apritē, taču no mežsaimniecības viedokļa tā mežā nav vēlama. Sakņu piepe ir viena no nedaudzām piepju sugām, kura bojā dzīvu koksni un rada lielus zaudējumus mežsaimniecībai. Bojātā koksne ir stumbra apakšdaļā - no mežsaimniecības viedokļa vērtīgākajā lietkoksnē, pie kam reizēm trupe var izplatīties līdz pat 12 m augstumam. Tās ierobežošanai var izmantot dažādas metodes, piemēram, meža ciršanu ziemas laikā, kad sēnes sporas nevar inficēt koksni; izvairīšanos stādīt skujkokus bijušajās lauksaimniecības zemēs. Pēdējos gados tiek izmantota svaigu celmu apstrāde ar preparātu Rotstop, kas satur sakņu piepes antagonista – citas koksnē dzīvojošas sēnes sporas.


Sugas fotoilustrācijas

Iespējams, ka šis ir vislielākais jebkad atrastais Hetero-
basidion annosum
augļķermenis: tā garums ir 97 cm!

Blakus sēnei - LVMI "Silava" asistente Kristīne Pāruma

Visi foto: T. Gaitnieks


site stats